Com Funciona?

1
Consulta preus
Pots consultar preus comparant les ofertes de certificats energètics publicades pels certificadors, o bé, pots demanar 5 pressupostos gratis. També pots consultar el nostre directori de certificadors energètics o cercar la millor oferta en el mapa ...
2
Dades de l'immoble
Si trobes una oferta que t'agrada o si vols demanar diversos pressupostos, hauràs d'omplir un formulari informant de la superfície de l'immoble, l'any de construcció, l'adreça aproximada, dades de contacte... ...
3
Sol·licitud enviada
Un cop hagis omplert el formulari corresponent, si has acceptat una oferta el tècnic et trucarà per concretar dia i hora d'inspecció de l'immoble. Si has demanat diversos pressupostos, hauràs d'esperar a rebre'ls i seleccionar, o no, un....

Preguntes Freqüents Certificat Energètic

Què és el certificat d'eficiència energètica o certificat energètic?

El certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic habilitat que informa de com eficient és un immoble en referència al consum d'energia. La qualificació energètica acaba amb l'assignació, per part del certificador energètic, d'una lletra que va de la 'A' (immobles més eficients) a la 'G' (immobles menys eficients)

És obligatori? Hi ha sancions?

El certificat energètic és obligatori des del moment en el que es vol vendre o llogar un immoble, ja sigui un habitatge (pis o casa), local o oficina. No obstant hi ha algunes excepcions que preveu la normativa vigent (veure excepcions). Inclús resulta obligatori si es desitja publicar un anunci oferint la venda o el lloguer d'un immoble.

Hi ha sancions significatives per l'omissió de la certificació energètica dels immobles. Les multes van des dels 300 euros (infracció lleu) fins als 6.000 euros (infraccions greus).

A qui demano el certificat energètic?

El procés de la qualificació energètica d'immobles el realitzen tècnics habilitats (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers o enginyers tècnics) amb formació específica per al seu desenvolupament. La nostra plataforma permet obtenir la certificació energètica a preus molt competitius. Compara ofertes i/o Demana fins a 5 pressupostos

Quina validesa té el certificat energètic? Quant trigo en rebre'l?

El certificat d'eficiència energètica té una validesa de 10 anys.

El temps d'entrega del certificat energètic varia en funció del temps que triga el tècnic certificador en qualificar energèticament l'immoble (normalment menys d'una setmana) i el temps que es triga en registrar el certificat d'eficiència energètica en el registre corresponent de cada Comunitat Autònoma.

Què és l'etiqueta energètica?

El procés de certificació energètica acaba amb l'assignació d'una lletra de l'escala de la A (la més eficient) a la G (menys eficient). Aquesta qualificació energètica ha de constar en l'etiqueta energètica.

L'etiqueta energètica s'ha de mostrar en qualsevol anunci de compravenda o lloguer d'immobles. És una informació que ha de constar obligatòriament per informar de com eficient és un habitatge, local o oficina en referència al consum d'energia.